Bạn cần tìm gì?

Figure có sẵn, figure sắp phát hành trong thời gian tới, đồ cổ, các nhóm figure...

Các dòng Figure

Dưới đây là một số dòng figure chính, bao gồm figure tĩnh và figure động, figure đã sơn sẵn và chưa được sơn.

Bạn muốn chơi hàng hiếm, hàng độc?

Hãy dành chút thời gian tìm hiểu Game Prize là gì nhé?