Tìm kiếm
Hình thức mua hàng
Phiên bản đặc biệt
Game Prize GP là gì?
Tỉ lệ
Tùy chọn
Reset
71 nhân vật
Batman (Timeless - Bushido)
DC Universe
Square Enix
Aerith Gainsborough
Crisis Core: Final Fantasy VII
Square Enix
Cloud Strife
Final Fantasy VII: Advent Children
Square Enix
Cloud Strife (Fenrir 2)
Final Fantasy VII: Advent Children
Square Enix
Flash
Justice League (2017)
Square Enix
Noctis Lucis Caelum
Final Fantasy XV
Square Enix
Cait Sith, Cid Highwind
Final Fantasy VII: Advent Children
Square Enix
Vincent Valentine
Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII
Square Enix
Tina Branford
Dissidia Final Fantasy
Square Enix
Riku
Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance
Square Enix
Roxas (-Organization XIII -)
Kingdom Hearts II
Square Enix
Noctis Lucis Caelum
Final Fantasy XV
Square Enix
Prompto Argentum
Final Fantasy XV
Square Enix
Bahamut
Final Fantasy
Square Enix
Sora (Final Form)
Kingdom Hearts II Final Mix
Square Enix
71 nhân vật