Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Gundam Girls Generation
Aida Surgan
Gundam Reconguista in G
Long hair
MegaHouse (Manufacturer)
Inada Masaki (Sculptor), Moriyama Nana (Color Producer), Yoshida Kenichi (Character Designer)
1/10
¥8,000
  • 01/2021 Limited + Exclusive (MegaTrea Shop, Premium Bandai) ¥8,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.