Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Megami Device
Asra Ninja
Kotobukiya (Manufacturer)
1/0.5
chưa có
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.