Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Figma (#505), figma Styles
Chiaki
Original Character
Backless Sweater Outfit
Max Factory (Manufacturer)
Asai (APSY) Masaki (Sculptor), Enomoto Uniko (Sculptor)
¥5,364
  • 06/2021 Standard ¥5,364
4545784067093
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.