Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Claire Aoki
Gleipnir
Good Smile Company (Manufacturer)
Jose (Sculptor)
14 cm
¥3,900
  • 2/17/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.