Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Duke of York
Azur Lane
MIMEYOI (Manufacturer)
Jarel (Sculptor)
1/4
33 cm
¥31,350
  • 1/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.