Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Figma (#448), figma Styles
Emily
Original Character
Blazer Body
Max Factory (Manufacturer)
Asai (APSY) Masaki (Sculptor)
13.5 cm
¥4,500
  • 05/11/2020 Standard ¥4,500
4545784066157
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.