Thông tin sản phẩm
Model Kits
PG
FF-X7 Core Fighter, RX-78-2 Gundam
Kidou Senshi Gundam
Kunio Okawara Illustration Image Color
Bandai (Manufacturer)
1/60
¥15,000
  • 03/2017 Limited (Asia & Australia) ¥15,000
  • 08/18/2007 Limited (C3 Charahobby 2007) ¥15,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.