Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Meister Quality Figure
Final Fantasy XIV
Square Enix (Manufacturer)
21 cm
¥23,000
  • 01/23/2021 Standard ¥23,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.