Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Noodle Stopper Figure
Hatsune Miku
Vocaloid
Sakura
FuRyu (Manufacturer)
  • 03/2021 Prize
Game Prize là gì?
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.