Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Himitsu no Senzoku Shisho
Original Character
Union Creative International Ltd (Manufacturer)
Design Coco (Color Producer), Design Coco (Sculptor), Mataro (Illustrator)
¥16,500
  • 05/2021 Standard ¥16,500
4589642711636
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.