Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Kagurazaka Reina
R.E.I.N.A
Hatsu Fuyu
Daiki Kougyou (Manufacturer)
Akechi Ittsuru (Color Producer), D zou (diskvision) (Sculptor), Hiten (Illustrator)
1/7
¥17,000
  • 09/2021 Standard ¥17,000
Castoff
4582261372905
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.