Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Kasumi Toyama
BanG Dream! Girls Band Party!
Good Smile Company (Manufacturer)
Kimura Takayuki (Sculptor)
17 cm
¥3,900
  • 5/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.