Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Kiana Kaslana
Houkai 3rd
APEX-TOY (Manufacturer)
1/8
24 cm
¥17,160
  • 2020-12-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.