Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Laundry Girl Suikawa Amane
Original Character
Daiki Kougyou (Manufacturer)
Akechi Ittsuru (Color Producer), D zou (diskvision) (Sculptor), Taira Tsukune (Illustrator)
1/6
¥19,000
  • 02/2021 Standard ¥19,000
Castoff
4582261372837
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.