Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Elf Mura
Lincia
Original Character
Vertex (Manufacturer)
Ozawa Shingo (Sculptor), Parsley (Illustrator), Sumita Kazuhiro (Color Producer)
1/6
¥18,000
  • 12/2020 Standard ¥18,000
Castoff
4562389471384
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.