Thông tin sản phẩm
Model Kits
Arcanadea
Lumitea
Original Character
Kotobukiya (Manufacturer)
necömi (Illustrator)
chưa có
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.