Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Miku Hatsune
Vocaloid
APEX-TOY (Manufacturer)
24 cm
  • 5/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.