Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Miku Hatsune
Vocaloid
Myethos (Manufacturer)
1/7
25 cm
¥19,800
  • 2021-6-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.