Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Nami
One Piece
Individual sculptor (Manufacturer)
YS Studios (Sculptor)
48 cm
  • 1/2021
Castoff
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.