Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Naruto Uzumaki
Naruto: Shippuuden
Individual sculptor (Manufacturer)
Yomi Studio (Sculptor)
1/6
30 cm
  • 1/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.