Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Noumi Kudryavka
Kud Wafter
Broccoli (Manufacturer)
Moriyama Nana (Color Producer), Sakaki Kaoru (Sculptor)
1/7
¥16,300
  • 06/2021 Standard ¥16,300
4510417489658
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.