Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Otohime
Original Character
Genesis (Manufacturer)
Fuzichoco (Illustrator), Phoenix Gyakuten (Sculptor)
1/7
¥14,600
  • 01/2022 Standard ¥14,600
4589565812540
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.