Thông tin sản phẩm
Model Kits
Guilty Princess, Plamax
Prison Girl: Prisoner 101 - "Ran"
Original Character
Max Factory (Manufacturer)
Tony (Illustrator)
chưa có
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.