Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Reimu Hakurei
Touhou LostWord
Good Smile Company (Manufacturer)
Turunoyakata (Sculptor)
1/8
¥23,000
  • 9/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.