Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Rin
MUSE DASH
APEX-TOY (Manufacturer)
FanTesinBorm (Sculptor)
1/8
17 cm
¥9,790
  • 2021-1-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.