Thông tin sản phẩm
Model Kits
PG (#06)
RX-178 Gundam Mk-II
Kidou Senshi Z Gundam
AEUG Colors
Bandai (Manufacturer)
1/60
¥15,000
  • 11/2001 Standard ¥15,000
4543112060471
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.