Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Saber Lily
GOOD SMILE Racing, Type-Moon Racing
Racing
Good Smile Company (Manufacturer)
Kawahara Takayuki (Sculptor), Kawahara Takayuki (Color Producer)
1/7
¥15,273
  • 04/2021 Standard ¥15,273
4580416941716
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.