Thông tin sản phẩm
Model Kits
Chitocerium
XCIX-Albere
Original Character
Good Smile Company (Manufacturer)
Asai (APSY) Masaki (Sculptor), Huke (Designer)
1/1
¥6,182
  • 05/2021 Standard ¥6,182
4580590135277
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.