Hàng có sẵn Limited Exclusive Prize
Pre-Painted
Sakura Saber
Fate/Grand Order
Ques Q

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Pre-Painted
Sakura Saber
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Garage Kit
Okita Souji (Sakura Saber)
Fate/Grand Order
Ice9

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Pre-Painted
Okita Souji (Sakura Saber)
Koha-Ace
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Pre-Painted
Sakura Saber
Fate/Grand Order
FuRyu

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Model Kit
Sakura Saber
Fate/Grand Order
Our Treasure

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Action/Dolls
Sakura Saber
Fate/Grand Order
Max Factory

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Action/Dolls
Sakura Saber
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Action/Dolls
Sakura Saber
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Pre-Painted
Sakura Saber
Fate/Grand Order
Bandai Spirits

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Model Kit
Sakura Saber
Fate/Grand Order
Bandai Spirits

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Pre-Painted
Sakura Saber
Fate/Grand Order
Our Treasure

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Action/Dolls
Sakura Saber
Fate/Grand Order
Max Factory

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Garage Kit
Sakura Saber
Fate/Grand Order
Individual sculptor

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Trading
Sakura Saber
Fate/Grand Order
Aniplex

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Action/Dolls
Sakura Saber
Fate/Grand Order
MegaHouse

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Garage Kit
Sakura Saber
Fate/Grand Order
Individual sculptor

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Garage Kit
Sakura Saber
Fate/Grand Order
Individual sculptor

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Garage Kit
Sakura Saber
Fate/Grand Order
One

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Pre-Painted
Sakura Saber
Fate/Grand Order
WING

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Garage Kit
Sakura Saber
Fate/Grand Order
ice-9

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Pre-Painted
Sakura Saber
Fate/Grand Order
Sega

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Garage Kit
Sakura Saber
Fate/Koha-Ace
E2046

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Pre-Painted
Sakura Saber
Fate/Koha-Ace
Aquamarine

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Pre-Painted
Sakura Saber
Fate/Koha-Ace
Banpresto

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Pre-Painted
Sakura Saber
Fate/Koha-Ace
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Rocket - Scroll to top