Tìm kiếm
Hình thức mua hàng
Phiên bản đặc biệt
Game Prize GP là gì?
Tỉ lệ
Tùy chọn
Reset
12 nhân vật
1
RX-0 Full Armor Unicorn Gundam, RX-0 Unicorn Gundam
Kidou Senshi Gundam UC
Bandai
MBF-P02 Gundam Astray Red Frame
Kidou Senshi Gundam SEED VS Astray
Bandai
School Life (Set B)
Good Smile Company, Phat Company
School Life (Set A)
Good Smile Company, Phat Company
Cafe / Family Restaurant (05a)
Working!!
Good Smile Company, Phat Company
Cafe / Family Restaurant (05b)
Working!!
Good Smile Company, Phat Company
Western Life (B Set)
Good Smile Company, Phat Company
Culture Festival
Good Smile Company, Phat Company
Culture Festival
Good Smile Company, Phat Company
Japanese Life (Set B - Guestroom Set)
Good Smile Company, Phat Company
Japanese Life (Set A - Dining Set)
Good Smile Company, Phat Company
Western Life (A Set)
Good Smile Company, Phat Company
12 nhân vật
1