Danh hiệu Mô tả
Người sáng lập Người xây dựng nền tảng và phát triển hệ thống
Nhà tài trợ Người đóng góp chi phí xây dựng hệ thống
Nhà tài trợ đầu tiên Top 50 nhà tài trợ đầu tiên
Nhà tài trợ hàng đầu Top 10 nhà tài trợ
Người mở đường Top 100 thành viên đăng ký đầu tiên
Thành viên cao cấp Thành viên đã đăng ký gói cao cấp, được sử dụng nhiều chức năng đặc biệt
Thành viên cao cấp đầu tiên Top 100 thành viên cao cấp đầu tiên
Khách sộp Khách hàng chuyển khoản 100% tiền fig khi order fig
Chuyên gia nhập liệu Top 10 thành viên thêm dữ liệu nhiều nhất
Kỹ sư cầu nối Top 10 thành viên báo dữ liệu trùng giữa MFC và MAS nhiều nhất
Video đại đế Top 10 thành viên chia sẻ video nhiều nhất
Thánh review Top 10 thành viên đánh giá về figure nhiều nhất
Thánh một mơ Top 10 thành viên ao ước nhiều nhất
Trùm shopping Nằm trong top 10 user order nhiều nhất
Chủ tịch Nằm trong top 10 user sở hữu nhiều nhất
Rocket - Scroll to top