Danh hiệu Mô tả
Nhà sáng lập Người sáng lập và phát triển từ những ngày đầu
Nhà tài trợ Người đã đóng góp chi phí xây dựng và phát triển
Nhà tài trợ hàng đầu Một trong 10 người đã đóng góp chi phí duy trì và phát triển nhiều nhất
[VIP] Thành viên cao cấp Thành viên đã đăng ký gói cao cấp
Công thần dựng quốc Một trong 100 thành viên đã đăng ký gói cao cấp đầu tiên
Người mở đường Một trong 100 thành viên đầu tiên
Khách sộp Khách hàng chuyển khoản 100% tiền fig khi order fig
Chuyên gia nhập liệu Top 10 thành viên thêm dữ liệu nhiều nhất
Kỹ sư cầu nối Top 10 thành viên báo dữ liệu trùng giữa MFC và MAS nhiều nhất
Video đại đế Top 10 thành viên chia sẻ video nhiều nhất
Thánh review Top 10 thành viên đánh giá về figure nhiều nhất
Fan cứng Top 10 thành viên theo dõi figure nhiều nhất
Ước! Top 10 thành viên ao ước nhiều nhất
Không có gì ngoài tiền Nằm trong top 10 user order nhiều nhất
Chủ tịch Nằm trong top 10 user sở hữu nhiều nhất
Rocket - Scroll to top