Tìm kiếm
Hình thức mua hàng
Phiên bản đặc biệt
Game Prize GP là gì?
Tỉ lệ
Tùy chọn
Reset
25 nhân vật
GAT-X105 Strike Gundam
Gundam Evolve, Kidou Senshi Gundam SEED
Bandai
RX-178 Gundam Mk-II (AEUG Colors)
Kidou Senshi Z Gundam
Bandai
XXXG-00W0 Wing Gundam Zero Custom
Shin Kidou Senki Gundam Wing Endless Waltz
Bandai
FF-X7 Core Fighter, RX-78-2 Gundam (Weapons, Animation Color)
Kidou Senshi Gundam
Bandai
MBF-P04 Gundam Astray Green Frame (7-Eleven colors)
Kidou Senshi Gundam SEED Frame Astrays
Bandai
FF-X7 Core Fighter, RX-78-2 Gundam (30th Anniversary Limited, Extra Finish)
Kidou Senshi Gundam
Bandai
GN-0000 + GNR-010 00 Raiser, GN-0000 00 Gundam, GNR-010 0 Raiser (Trans-Am Mode)
Kidou Senshi Gundam 00
Bandai
RX-0 Unicorn Gundam (Final Battle)
Kidou Senshi Gundam UC
Bandai
RX-0 Unicorn Gundam
Kidou Senshi Gundam UC
Bandai
FF-X7 Core Fighter, RX-78-2 Gundam (Kunio Okawara Illustration Image Color)
Kidou Senshi Gundam
Bandai
GAT-X105 Strike Gundam, GAT-X105+AQM/E-X01 Aile Strike Gundam (Clear Pearl Shift)
Kidou Senshi Gundam SEED
Bandai
FF-X7 Core Fighter, RX-78-2 Gundam
Kidou Senshi Gundam
Bandai
MSZ-006 Zeta Gundam
Kidou Senshi Z Gundam
Bandai
FX-550 Skygrasper, MBF-02 Strike Rouge, MBF-02+AQM/E+X01 Aile Strike Rouge
Kidou Senshi Gundam SEED
Bandai
RX-0 Unicorn Gundam 02 "Banshee"
Kidou Senshi Gundam UC
Bandai
25 nhân vật