Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Add, Gray
Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note
Bell Fine (Manufacturer)
Himasun (Color Producer), Kouta (Sculptor), ko_nen (Sculptor)
1/8
¥18,800
  • 03/2021 Standard ¥18,800
4573347242847
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.