Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Aerith Gainsborough
Final Fantasy VII Remake
Individual sculptor (Manufacturer)
Mayflies Studio (Sculptor)
1/4
50 cm
  • 1/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.