Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Alice, Socrates
Odin Sphere: Leifdrasir
Alter (Manufacturer)
Hoshina Eimi (Color Producer), Inagaki Hiroshi (Sculptor)
1/8
¥20,800
  • 12/2020 Standard ¥20,800
4560228206234
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.