Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Alisa Ilinichina Amiella
God Eater
B'full (Manufacturer)
Matsurugi (Sculptor)
1/7
22 cm
¥15,180
  • 2/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.