Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Amiya
Arknights
Actoys (Manufacturer)
Otoyama Houjun (Sculptor)
1/7
27 cm
¥12,980
  • 2021-3-0
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.