Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Pop Up Parade
Aoki Clair
Gleipnir
Good Smile Company (Manufacturer)
Jose (Sculptor)
¥3,545
  • 02/2021 Standard ¥3,545
4580416942249
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.