Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Bishoujo Statue, My Little Pony Bishoujo Series
Applejack
My Little Pony
Kotobukiya (Manufacturer)
Takahi (Sculptor), Uzou (Sculptor), Yamashita Shunya (Illustrator)
1/7
¥12,000
  • 11/27/2020 Standard ¥12,000
4934054009466
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.