Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Argenta
Dragon Nest
Myethos (Manufacturer)
Nijah (Sculptor)
1/7
27.5 cm
¥15,180
  • 2021-4-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.