Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Arigane Alice
Original Character
Hakoiri Musume (Manufacturer)
Nishizawa 5mm (Illustrator)
1/6
¥17,800
  • 03/2021 Standard ¥17,800
4570000500023
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.