Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Coreful Figure
Asuna
Sword Art Online
Sakura Kimono
Taito (Manufacturer)
  • 02/2021 Prize
Game Prize là gì?
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.