Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Asuna
Sword Art Online
Ques Q (Manufacturer)
Ekoshi (Color Producer), Sec.C.Noin (Sculptor)
1/7
¥15,800
  • 05/2021 Standard ¥15,800
4560393842244
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.