Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
At the Seaside
Original Character
Union Creative International Ltd (Manufacturer)
Shumekutoesu (Sculptor), Tourmaline Gorilla (Color Producer), U35 (Illustrator)
¥15,000
  • 06/2021 Standard ¥15,000
4589642711223
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.