Thông tin sản phẩm
Accessories
Little Armory (LA008)
AT4
Tomytec (Manufacturer)
1/12
¥1,200
  • 01/2015 Standard ¥1,200
4543736258421
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.