Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Baobao Feng
Hitori no Shita: The Outcast
Unknown (Manufacturer)
23 cm
  • 2020-12-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.