Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Bat
Original character
Individual sculptor (Manufacturer)
Animester (Sculptor)
1/6
32 cm
  • 2021-3-0
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.