Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Bishoujo Statue, Horror Bishoujo
Beetlejuice
Beetlejuice
Red Tuxedo
Kotobukiya (Manufacturer)
Ohata Masato (Sculptor), Yamashita Shunya (Illustrator)
1/7
¥12,000
  • 12/25/2020 Standard ¥12,000
4934054018345
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.